Posts

Progetiigri tunnikava Põhjamaa ja lõunamaa loomad

Image
Põhjamaa ja lõunamaa loomad
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Camelcalf-feeding.jpg

Teema läbimiseks kasutatakse Dash ja Dot robotikomplekti


Õppeaine ja -valdkond: keel ja kõne, mina ja keskkond, matemaatika, kunst, liikumine
Klass, vanus või haridustase: Alusharidus, 6-7a lapsed
Tunni kestvus: 45 minutit
Tunni teemad (sh alateemad):
           Põhja- ja lõunamaa loomad
Kes on põhja- ja lõunamaa loomad (piltide ja videode vaatlus)Tutvumine Dash robotigaPõhja- või lõunamaa looma ehitamine Dash roboti ja lego klotside abilTutvumine programmeerimisega Dash roboti abilOma looma tutvustamine kaaslastele ja jäädvustamine fotode ja video abilTase: Eelkooliealised lapsed
Autor: Annika Aas

Tunni eesmärgid:
Tutvumine mõistetega põhi ja lõunaSaab ülevaate põhja- ja lõunamaa loomadestKordab liikumissuundade nimetusi: parem, vasak, edasi, tagasiSaab ülevaate programmeerimisestMilliseid üld- ja ainepädevusi (sh läbivad teemad) toetatakse:
Mina ja keskkond: Tutvumine mõistetega põhi ja lõuna…