Posts

Progetiigri tunnikava Põhjamaa ja lõunamaa loomad

Image
Põhjamaa ja lõunamaa loomad     https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Camelcalf-feeding.jpg Teema läbimiseks kasutatakse Dash ja Dot robotikomplekti Õppeaine ja -valdkond: keel ja kõne, mina ja keskkond, matemaatika, kunst, liikumine Klass, vanus või haridustase: Alusharidus, 6-7a lapsed Tunni kestvus: 45 minutit Tunni teemad (sh alateemad):            Põhja- ja lõunamaa loomad Kes on põhja- ja lõunamaa loomad (piltide ja videode vaatlus) Tutvumine Dash robotiga Põhja- või lõunamaa looma ehitamine Dash roboti ja lego klotside abil Tutvumine programmeerimisega Dash roboti abil Oma looma tutvustamine kaaslastele ja jäädvustamine fotode ja video abil Tase: Eelkooliealised lapsed Autor: Annika Aas Tunni eesmärgid: Tutvumine mõistetega põhi ja lõuna Saab ülevaate põhja- ja lõunamaa loomadest Kordab liikumissuundade nimetusi: parem, vasak, edasi, tagasi Saab ülevaate programmeerimisest Milliseid üld- ja ainepädevusi (sh läbivad teemad) toeta